HET IMAGO PROFIEL

Imago en charisma zijn vage begrippen; we gebruiken ze, maar niemand heeft echt een idee wat het nu precies is. Er zijn hele industrieen onstaan rondom het bouwen en onderhouden van imago’s (van politci, bn-ers, bedrijven, instellingen) en charisma wordt min of meer beschouwd als de pot met goud aan het eind van de regenboog; het is er wel, maar je kan het nooit vinden.

Ik analyseer al jaren de lichaamstaal van mijn clienten. Vaak gebruik ik video-opnames om het totaal van iemands nonverbaliteit goed in kaart te brengen. Ik kijk naar repetitieve gezichtsuitdrukkingen, micro-expressies, patronen van gebaren. Ik luister naar woordpatronen en breng de auditieve signatuur in kaart. Natuurlijk bestudeer ik ook de gebaren: snelheid, richting, frequentie, amplitude, synchroniciteit. En als het kan ook de totale lichaamsbeweging: mate van beweeglijkheid, looppatroon, inzet van ledematen.

Dat doe ik om die clienten een helder beeld te geven van wat ze doen, hoe ze overkomen en, misschien wel het belangrijkst: wat ze kunnen doen om hun impact, hun ‘uitstraling’ ofwel hun imago/charisma te verbeteren. Een imago-profiel staat natuurlijk nooit op zich. Mensen werken aan het veranderen van hun nonverbaliteit omdat ze duidelijker willen worden, of overtuigender, of omdat ze meer invloed willen uitoefenen in groepsprocessen.

Ik ben het resultaat van zo’n analyse ‘imago-profiel’ gaan noemen, omdat het beestje een naampje moest. Gaandeweg bleek dat de rapportage die ik over je totale nonverbaliteit maak, daadwerkelijk laat zien waarop een deel van je imago (hoe je op derden overkomt door je bewuste en onbewuste communicatieve gedrag) gebaseerd is. Dus de naam klopt.

HOE WERKT HET?

Ik heb bewegende beelden nodig. In de meeste gevallen heb ik een gesprekje met je; een half uur spreken over je werk of een ander onderwerp dat op een of andere manier belangrijk voor je is, geeft genoeg videomateriaal. Als het kan, maak ik ook actiebeelden van iemand; als hij of zij in gesprek is met een team, of een client. Of als iemand ‘gewoon’ aan het werk is.

Voorts bekijk ik het videomateriaal op een aantal aspecten en geef duiding. Al die interpretaties zijn ’theory-based’ (ik zuig het niet uit mijn met ervaring gevulde duim, bedoel ik). Ik baseer me op concepten van oa Paul Ekman, Nico Frijda, Walter Freeman, John Searle en Joe Navarro. Ook gebruik de inzichten van oa Action Type Coaching en uit de bewegingsleer.

WAT KRIJG JE?

Je krijgt een gedetailleerd beeld (letterlijk: de digitale versie bevat naast tekst ook videoclips en foto’s) van je nonverbaliteit: al je communicatieve gedragingen, bewust en onbewust. En uiteraard krijg je mijn interpretatie van die beelden, samen met tips voor verbetering.

WAT INVESTEER JE?

Er is geen vaste prijs voor het imago-profiel. Een redelijk deel van de kosten wordt bepaald door de hoeveelheid videomateriaal die gemaakt en geanalyseerd wordt. Een minimumprijs (gebaseerd op een gesprek van 30 min en een beknopte rapportage) kan ik wel geven: € 450,- .

Als je meer wil weten....