Hoe ik werk

Ik onderzoek eerst of we samen resultaat kunnen maken. Dus check ik in de beginfase of we elkaar aardig genoeg vinden om met elkaar te kunnen werken en of het gewenste resultaat afdoende concreet kan worden gemaakt. Dat aftasten en onderzoeken kost de cliënt geen geld; de klok gaat pas lopen als ik voor jou aan het werk ben.

Individuele begeleiding

Vaststellen oud patroon

Bij individuele begeleiding ben ik eerst gericht op het vaststellen van het patroon van kwaliteiten, vaardigheden, waarden en gewoontes dat mensen gebruiken om hun werk te doen, hun resultaten te leveren.  Als het nodig  is, gebruik ik een persoonlijkheidstest.  Voorts stellen we vast welk van de onderdelen van dat patroon noodzakelijk en onvervangbaar  zijn en wat er improductief is. Dan wordt al snel duidelijk wat je moet gaan doen om je probleem op te lossen en je doelen te realiseren. Daarvoor zijn in de regel twee tot drie gesprekken nodig.

Nieuw patroon creëren

Voorts creëren we een nieuw patroon. We stellen vast wat nodig is om eventuele nieuwe vaardigheden aan te leren of bestaande kwaliteit beter in te zetten (daarvoor zijn in de regel 1 of 2 gesprekken nodig).  Daarna ga je in je werkpraktijk aan de slag. Gedurende die periode van veranderen, kijken we wat werkt, stellen we dingen bij, net zolang tot je het aangepaste patroon onder de knie hebt; dat vraagt meestal om zo’n 3 tot 5 gesprekken.

Een individueel traject bestaat uit 6 tot 10 gesprekken en heeft een doorlooptijd van 3 tot 8 maanden.

Ik vind het prettig om lopende de begeleiding samen met de gecoachte en de opdrachtgever te toetsen of we op de goede weg zijn.

De meeste mensen zoeken antwoorden bij een coach. De beste coaches geven geen antwoorden, maar stellen vragen. Willem van Oostvoorn weet altijd precies wat hij moet vragen om je helpen te komen waar je moet zijn!

Gino van der Voet

Brigade generaal, Ministerie van Defensie

Team trajecten

Bij teamtrajecten werkt het in de basis hetzelfde als bij individuele caching (match vaststellen, gewenst resultaat bepalen, patroon achterhalen en aanpassen).  Echter is bij teams de dynamiek (lees: de hectiek en de onrust) wat groter. Matchen betekent dan soms dat ik graag eerst elk teamlid even 1-op-1 spreek (mijn investering, kost je niks).

Ik ben niet zo van heel lange praatsessies, maar het moet soms wel gebeuren. Als we dus met elkaar in gesprek gaan, heb ik dat graag effectief en efficiënt. Ik gebruik dan (aspecten van) de constructieve dialoog van David Bohm (een internationaal vermaard quantumfysicus die zich in de nadagen van zijn carrière op kwalitatieve communicatie heeft geworpen). Zo met elkaar spreken dat alle benodigde en aanwezige  kennis op tafel komt.

Maar het liefst ga ik ‘gewoon aan het werk’ met het team. In de werkpraktijk zelf de verbetering maken. Teams observeren terwijl ze aan het werk zijn, lopende het werk feedback geven, vaststellen wat er nodig is om direct in de praktijk de verbetering te realiseren. Soms zie je dan ook dat er getraind moet worden. Een van de (weinige) trainingsprogramma’s die ik daarbij gebruik heb ik ‘Trainen als een topsporter’ genoemd. Kost een kwart van de tijdsinvestering van normale trainingen en levert 4 keer zoveel resultaat.

Ook bij teams hanteer ik graag de waarderende aanpak. We gaan eerst samen vast stellen wat de doelstellingen voor een teamtraject voor het team zelf betekenen En daarna vaststellen wat er aan ervaring en kwaliteit aanwezig is. En dan aan de slag.

Voor het teamtraject bereidde Willem zich goed voor, hield gesprekken met alle teamleden. Ik was verbaasd over de snelheid waarmee hij zich inleefde in onze problematiek en onze werkwijze; alsof hij al jaren bij ons rondliep. Hij kwam met een scherpe analyse over waar we staan en wat er nodig is om de volgende stappen te maken, zonder zweverigheid. Een jaar later had het team alle afspraken die ze met elkaar hadden gemaakt, gerealiseerd.
Erik Rentenaar

Directeur Hypotheken , ABN AMRO

Voor organisaties

Verandertrajecten

Ik begeleid ook grotere verandertrajecten. Dan moet je denken aan dingen die te maken hebben met een organisatiebrede andere manier van werken, of zogenaamde cultuurveranderingen. Ik geloof er echter niet in dat je een cultuur kan veranderen. Wat ik wel weet is dat je (slechte) gewoontes kunt veranderen. Vaak kom ik in dat soort grote verandertrajecten aan bod als de klant in het stadium zit van ‘nou weten hoe die cultuur eruit moet komen te zien, maar hoe gaan we dat nu voor elkaar krijgen’? Hoe helpen we onze mensen om onze (vernieuwde) waarden en inzichten in hun dagelijkse werkpraktijk te vervlechten? Dan ga ik weer op zoek naar de corporate en de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om gedrag werkelijk te veranderen. In samenwerking met management of soms met andere coaches, begeleid ik dan het (gedrags)verandertraject.

Hoe help je je mensen om vernieuwde waarden en inzichten in hun dagelijkse werkpraktijk te vervlechten?

Willem werkt op een kenmerkende manier: ‘doe maar gewoon’ respectvol, lekker direct en proactief. Hij heeft de organisatie geholpen een cruciale stap te zetten. Hij leerde het MT hun besluitvormingsproces effectiever te maken zodat de organisatie beter werd gestuurd. Hij hielp de managers zich beter aanspreekbaar te maken en had een belangrijk aandeel in de verbetering van de communicatie van de klantenteams. Iedereen die worstelt met een veranderingsproces, raad ik aan met Willem te gaan praten.
Marga de Nooij

Directeur, HRM de Nooij

Laten we aan de slag gaan

Onderzoek of we samen resultaat kunnen gaan maken.
Neem hieronder contact met me op.

13 + 5 =