Privacy Statement

Lees voor het verlaten van deze website het privacybeleid dat van toepassing is op deze website. Als u niet instemt met dit beleid, wordt u verzocht deze website niet verder te gebruiken. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Clusteren van de algemene gegevens

Oostvoorn Coaching vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van haar websites wordt gerespecteerd en beschermd. Het is mogelijk dat Oostvoorn Coaching globale statistische gegevens en algemene informatie over klanten van Oostvoorn Coaching, verkoopcijfers, bezoekpatronen, meningen en verwante website-informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Oostvoorn Coaching persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, etc. om vragen te kunnen beantwoorden en aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen. Oostvoorn Coaching kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail, sms of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van Oostvoorn Coaching. Als u een product bestelt en/of om een dienst verzoekt of gegevens naar deze website verzendt, kan het zijn dat Oostvoorn Coaching u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. Oostvoorn Coaching zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij Oostvoorn Coaching hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving of tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling en/of verwerken van een informatie aanvraag of dienst. Hierbij geeft u Oostvoorn Coaching tevens het recht de door u verschafte gegevens uit te wisselen met aan Oostvoorn Coaching gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot de landen van de Europese Unie, voor de hierboven genoemde doeleinden.

Buiten de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze website technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

De juistheid van de verzamelde gegevens

Oostvoorn Coaching kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van de Oostvoorn Coaching-website, in het bezit van Oostvoorn Coaching zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.

De identificatie van de website-bezoekers

Het is mogelijk dat Oostvoorn Coaching van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Oostvoorn Coaching u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die “cookies” worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van de Oostvoorn Coaching-website, stellen Oostvoorn Coaching in staat de website te verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze website. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in de meeste browsers.

Wijzigingen van de website

Oostvoorn Coaching kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de Oostvoorn Coaching-website wijzigen of opheffen of de inhoud van de Oostvoorn Coaching-website wijzigen.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar Oostvoorn Coaching en geen aankopen doen of andere rechtshandelingen verrichten op de Oostvoorn Coaching-website, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico’s zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Oostvoorn Coaching heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen.

(C) 2006 – 2009 Alle rechten voorbehouden Oostvoorn Coaching